max lv, 2 sword, flame awk, sphm(max),sharkmankarate, 21mbeli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-28 04:26:19

Lượt xem: 136 👁️‍🗨️

Thanh toán: 96,000đ 80,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  hạ giá r ;-;
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-06-25 13:32:47 Tag
  gần 1 tháng r
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-06-24 21:22:28 Tag
  ai mua ddi
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-06-24 21:22:18 Tag
  ai mua đi ;-;
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-05-31 12:12:14 Tag