Max Lever,full melee....... Nếu mua nhớ duyệt tiền nhé!

Game: King Legacy

Người bán: ZenzFAKE

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-22 14:45:05

Tổng lượt xem: 78 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 190,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.