MAX LEVEL, TTK, RUMBLEV2, SPHM, 5 HAKI COLOR

Game: Blox Fruits

Người bán: TruongMu

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-04 20:52:30

Tổng lượt xem: 328 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Tom1109 chua ban oi
  TruongMu [CTV]
  2021-11-04 14:49:46 Tag
  Acc này bán chưa vậy?
  Tom1109
  2021-11-04 14:47:34 Tag
  acc nay` xin.
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-06 09:11:49 Tag

TTK Mastery 352
RUMBLEV2 Mastery 300
SPHM 
Mastery 548 
5 HAKI COLOR