MAX LEVEL, TTK, MOCHI, SPHM, HAKI COLOR,

Game: Blox Fruits

Người bán: TruongMu

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-25 18:50:59

Tổng lượt xem: 104 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    ACC NÀY ÍT HAKI COLOR QUÁ, CÀY THÊM ĐI
    banlanhat
    2021-08-29 19:57:38 Tag

MOCHI Mastery 308
TTK Mastery 351
SPHM 
Mastery 370
5 HAKI COLOR