MAX LEVEL, TTK, MOCHI, SPHM, HAKI COLOR,

Game: Blox Fruits

Người bán: TruongMu

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-25 18:50:59

Tổng lượt xem: 333 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @hophuqui112 con nha
  TruongMu [CTV]
  2022-01-12 18:43:10 Tag
  Acc này còn k ạ
  hophuqui112
  2022-01-12 16:00:32 Tag
  Thế nữa có j mik mua
  trinhminhnhan
  2022-01-02 19:13:29 Tag
  @trinhminhnhan chua ban
  TruongMu [CTV]
  2022-01-02 08:51:54 Tag
  Acc này có ai mua chuaw
  trinhminhnhan
  2022-01-01 20:06:21 Tag
  mik mua
  dicuto1m2
  2021-12-21 08:01:02 Tag
  còn ko bạn ?
  dicuto1m2
  2021-12-21 08:00:54 Tag
  @Lbkdepzai ko dc ban oi pha gia do
  TruongMu [CTV]
  2021-11-10 14:29:19 Tag
  @TruongMu acc này 250 dc ko bạn
  Lbkdepzai
  2021-11-10 07:31:16 Tag
  ACC NÀY ÍT HAKI COLOR QUÁ, CÀY THÊM ĐI
  banlanhat
  2021-08-29 19:57:38 Tag

MOCHI Mastery 308
TTK Mastery 351
SPHM 
Mastery 370
5 HAKI COLOR