MAX LEVEL, TTK, LIGHTV2, SPHM, 2 HAKI COLOR,

Game: Blox Fruits

Người bán: TruongMu

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-05 19:27:21

Tổng lượt xem: 136 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @kurogane mik chỉ hỏi thôi chứ mik ko bắt buộc phá giá!
  BadBaconShadow
  2021-09-01 21:38:29 Tag
  @BadBaconShadow giảm 200 là phá giá dó bạn
  kurogane
  2021-09-01 18:57:06 Tag
  Cậu giảm còn 200k dc ko chủ acc?
  BadBaconShadow
  2021-09-01 18:31:20 Tag

LIGHT V2 Mastery 302
TTK Mastery 350
SPHM 
Mastery 387
2 HAKI COLOR