Max Level , TTK , Full Mele v2 , TTK #10

Game: Blox Fruits

Người bán: barrett

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-21 18:01:16

Tổng lượt xem: 333 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Khoamuanick có người ib mua r h ch đủ
  barrett [CTV]
  2021-10-05 22:37:49 Tag
  @barrett thấy acc vẫn còn nguyên mà :|
  Khoamuanick
  2021-10-05 20:28:52 Tag
  @Khoamuanick có người mua r
  barrett [CTV]
  2021-10-05 14:26:35 Tag
  550k đc ko bn :| acc mlem quá
  Khoamuanick
  2021-10-05 08:35:11 Tag

Max Level , SPHM ,Full Mele v2 , TTK ,  #10
dư 26k Fag để Awakening , DF đã Awake Z X
16M Beli
Trắng thông tin