Max Level ,Superhuman Full skill Giá rẻ Mùa Dịch !

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-08 12:47:05

Tổng lượt xem: 74 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max level , có superhuman level 341 , haki full body , kiếm legend : (saddi , shisui , rengoku ) DF pika , dư 11M beli , acc trắng thông tin !