Max Level,SPHM,KARATE V2,TTK,Haki, 31k Fag #14

Game: Blox Fruits

Người bán: barrett

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-04 11:31:49

Tổng lượt xem: 132 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bossmikepvz tí có acc gần full haki nha cần 2 haki cuối là full
  barrett [CTV]
  2021-07-04 18:04:16 Tag
  bạn có full haki màu ko
  bossmikepvz
  2021-07-04 17:31:36 Tag
  v 3 hay v1 vậy bạn
  bossmikepvz
  2021-07-04 17:31:12 Tag
  @bossmikepvz tộc human
  barrett [CTV]
  2021-07-04 16:36:07 Tag
  acc có tộc gì vậy bạn
  bossmikepvz
  2021-07-04 16:09:47 Tag
  @bossmikepvz ch bạn nếu mún mìk gỡ mìk làm acc như v rẽ r á bạn
  barrett [CTV]
  2021-07-04 15:20:45 Tag
  trái budda max skill ko
  bossmikepvz
  2021-07-04 14:42:24 Tag

Max Level,SPHM,KARATE V2,TTK,Haki, 31k Fag #14

- Các bạn mua acc xong nhớ duyệt tiền và đánh giá để ủng hộ mình nhé!