Max level+Shisui+Sphm Full Skill

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-05 00:50:25

Tổng lượt xem: 262 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Ai Mua Chưa?
    GiaThinhHo
    2021-06-21 13:26:36 Tag

+Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Drawgon Claw Full Skill
+Superhuman Full Skill
+Shisui
+17m beli
+Max level