MAX LEVEL, SHARKMAN KARATE, QUAKEV2, SPHM, HAKI COLOR,

Game: Blox Fruits

Người bán: TruongMu

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-05 22:03:28

Tổng lượt xem: 402 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 280,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  lv 2100 hay lv 1525
  TPMT2k1
  2021-12-30 09:10:56 Tag
  acc lv mấy v bn
  TPMT2k1
  2021-12-30 09:10:16 Tag
  @phanducbao ok ban
  TruongMu [CTV]
  2021-12-29 15:59:58 Tag
  ad đừng bán cho ai để e dành tiền mua
  phanducbao
  2021-12-26 10:06:43 Tag
  ngon đáy
  phanducbao
  2021-12-26 10:06:19 Tag
  Acc ngon
  Bozamixi
  2021-09-06 09:27:06 Tag

SHARKMAN KARATE Mastery 386
QUAKE V2 Mastery 307
SPHM 
Mastery 538
TTK 
Mastery 359
12 HAKI COLOR
27620 FRAGMENT