Max level+Saddi+Sphm Full Skill

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-08 00:50:58

Tổng lượt xem: 492 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Crommmmk chưa bạn
  nhoksang9333 [CTV]
  2021-06-14 15:33:58 Tag
  @nhoksang9333 có ai mua chưa ạ?
  Crommmmk
  2021-06-14 15:07:19 Tag
  @Crommmmk còn nha
  nhoksang9333 [CTV]
  2021-06-14 01:50:58 Tag
  còn bạn
  nhoksang9333 [CTV]
  2021-06-14 01:50:48 Tag
  acc còn ko ạ?
  Crommmmk
  2021-06-14 00:47:29 Tag

+Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Drawgon Claw Full Skill
+Superhuman Full Skill
+Saddi 
+17m beli
+Max level