MAX LEVEL | NHIỀU YEN/REP/RC | CCG: Narukami/ GHOUL: Eto

Game: Ro Ghoul

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 10:35:12

Tổng lượt xem: 223 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 1,199,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @vclxdd 1m1
  AppealsCat [CTV]
  2021-07-26 20:31:17 Tag
  dc giảm giá xuống 1 triệu ko?
  vclxdd
  2021-07-25 12:38:55 Tag
  @onepicela nhiu ?
  AppealsCat [CTV]
  2021-07-22 08:58:15 Tag
  Tui biết game này lên level và kiếm tiền siêu khó nhưng giảm giá dc ko
  onepicela
  2021-07-21 19:28:24 Tag

GHOUL: ETO (Full Stage) - 250M YEN

YEN: 1B             REP: 26K                RC: 173K


CCG: NARUMAKI - 500M Yen

YEN: 800M         REP: 27k               RC: 111k


CAM KẾT ACC TRẮNG THÔNG TIN 100%