MAX LEVEL, FULL MELEE, DRAGON, TTK

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-21 02:53:07

Tổng lượt xem: 205 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

DEATH STEP 406 MASTERY
SPHM 448 MASTERY
DRAGON 375 MASTERY
KARATEV2 312 MASTERY
TTK 350 MASTERY
RENGOKU 358 MASTERY
CÓ ACIDIUM RIFLE
DƯ 18M BELI DƯ 7K6 FRAGMENTS

CÓ 12 HAKI COLOR( 2 HAKI COLOR HIẾM: LUFFY, WHITE)