Max Level , Full Mele v2 , Full Gamepass #1

Game: Blox Fruits

Người bán: barrett

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 12:12:42

Tổng lượt xem: 189 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 1,500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @vn2011g acc này bán r bn
  barrett [CTV]
  2022-01-21 17:41:21 Tag
  tui muốn mua nhưng phải có yoru v3 và door vv và phoeix vv
  vn2011g
  2022-01-21 16:39:57 Tag
  @vn2011g bạn mua hay s
  barrett [CTV]
  2022-01-21 16:24:23 Tag
  tui mún giá là 2 triệu tròn
  vn2011g
  2022-01-21 15:45:48 Tag
  cs yoru v3 ko bn
  KenKhang123z
  2022-01-17 18:42:14 Tag
  @khangheo có acc có tushita full gamepass bạn có mua hem
  barrett [CTV]
  2022-01-17 12:54:18 Tag
  @vn2011g giá bạn mún mua là nhiêu
  barrett [CTV]
  2022-01-17 10:01:52 Tag
  tui cần door vv và phoeix vv là tui mua luôn giá khác tui cx mua
  vn2011g
  2022-01-17 09:19:57 Tag
  @khangheo ch ông ơi
  barrett [CTV]
  2022-01-16 19:16:24 Tag
  Co tushita ko bạn v:
  khangheo
  2022-01-16 18:44:20 Tag
  @khangheo nên nha acc full gamepass mà giá vậy thì rẻ r
  barrett [CTV]
  2022-01-16 18:34:21 Tag
  Co tiền ma ko bt nên mua ko :v
  khangheo
  2022-01-16 16:51:58 Tag
  @phuchy acc full gamepass ông à
  barrett [CTV]
  2022-01-16 16:41:53 Tag
  @vn2011g mua thì giá sẽ khác
  barrett [CTV]
  2022-01-16 16:41:42 Tag
  co df j vv ko bn?
  phuchy
  2022-01-16 15:00:58 Tag
  .
  phuchy
  2022-01-16 15:00:44 Tag
  neu cs tui mua luon
  vn2011g
  2022-01-16 14:03:00 Tag
  va door vv
  vn2011g
  2022-01-16 14:02:49 Tag
  tui can phoeix vv
  vn2011g
  2022-01-16 14:02:40 Tag
  Full all Gamepass cần dragon hay df vv thì cmt để thêm df + vs giá nha mng
  barrett [CTV]
  2022-01-15 16:41:06 Tag
  @barrett cũng muốn lắm nhưng ko có tiền :(((
  canemo2003 [CTV]
  2022-01-15 14:08:20 Tag
  @canemo2003 mua đi
  barrett [CTV]
  2022-01-15 14:06:10 Tag
  acc ngon vậy :v
  canemo2003 [CTV]
  2022-01-15 13:30:04 Tag
  Có mấy trái df trong kho nha mng
  barrett [CTV]
  2022-01-15 13:26:26 Tag

Acc Max Level + Full GamePass giá học sinh , sinh viên