Max Level Full Mele V2 73k frag

Game: Blox Fruits

Người bán: HVAnh2607

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 15:17:49

Tổng lượt xem: 101 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 370,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @HVAnh2607 dm
  binbin200356
  2022-01-24 11:07:24 Tag
  @HVAnh2607 lừa đảo
  binbin200356
  2022-01-24 11:07:15 Tag
  @HVAnh2607 uy tín ko
  binbin200356
  2022-01-24 11:03:48 Tag
  @HVAnh2607 [CTV] uy tín ko
  binbin200356
  2022-01-24 11:03:36 Tag
  @robloxminhloz 1 nhé bạn do cày df khó quá
  HVAnh2607 [CTV]
  2022-01-16 01:25:12 Tag
  cho hỏi venom lever bao nhiu ạ
  robloxminhloz
  2022-01-15 20:04:14 Tag

Max Level Có 73k frag dùng df venom 24m beli

Mele : Superhuman , Dragon Talon . Death Step , Sharkman Karate , Electric Claw

Sword : Shisui , Saddi , Wando , True Triple Katana

Df 1m rương : Control , Quake , Gravity ,Human Buddha