Max level,full awk string,true triple katana 560mas

Game: Blox Fruits

Người bán: Phongheo

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 09:46:30

Tổng lượt xem: 306 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Blox Fruit có 

Saddi,shisui,wando,true triple katana 560mas,superhuman 467mas,df string full awk 250mas,dư 20m beli,100%trắng thông tin