Max lv , ,sphm, awaken rumble , saddi , shisui , rengoku

Game: Blox Fruits

Người bán: quanlobo

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 22:37:38

Tổng lượt xem: 35 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Có pole ko bạn
    bossmikepvz
    2021-07-26 18:10:20 Tag