Max level,full awk Quake,true triple katana 588mas

Game: Blox Fruits

Người bán: Phongheo

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-14 00:20:41

Tổng lượt xem: 50 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Blox fruit có

saddi,wando,shisui,true triple katana 588mas,superhuman 400mas,df quake full awk 200mas,1haki