Max Level có trái venom, sphm, nhiều sw lenged

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 47 🤗 | 7 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-14 11:59:04

Tổng lượt xem: 131 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 240,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Soi114 mình không nhớ rõ nhaaaa
  bodien072 [CTV]
  2021-11-17 10:49:05 Tag
  Acc này có bao nhiêu bones vậy bạn
  Soi114
  2021-11-17 10:15:34 Tag

CÓ SHISUI, SADDI, WANDO
SUPERHUMAN 600 MASTERY
TRÁI VENOM 510 MASTERY
CÒN DƯ 49M BELI

4 HAKI COLOR