Max Level , có Superhuman Full Skill giá rẻ mùa dịch

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-08 12:54:56

Tổng lượt xem: 61 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max level , có superhuman level 432 , haki full body , DF Pika , có kiếm Legend : ( shisui , saddi , wando ) có Acidum Rifle , dư 11M beli , acc trắng thông tin !