Max Level có sphm, ttk, mochi full skill cực ngon

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-14 19:54:46

Tổng lượt xem: 62 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 340,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

SUPERHUMAN 489 MASTERY
CÓ TTK 354 MASTERY
CÓ TRÁI MOCHI 328 MASTERY
1 HAKI COLOR 
CÒN 1524 STAS CHO ANH EM NÀO THÍCH CHƠI DF HOẶC KIẾM
CÒN 19M BELI