Max Level,Có Fruit Bag,Dư 25 Robux,Đã Reset Stats Sẵn

Game: Grand Piece Online

Người bán: Rakusamachitoge

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-13 11:48:08

Tổng lượt xem: 96 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Rakusamachitoge còn hàng ko bạn ơi
  M1ster_Bone
  2022-01-21 08:46:30 Tag
  @Rakusamachitoge buồn wa he:(((
  Anime
  2022-01-16 10:21:43 Tag
  mãi chx ai mua (┬┬﹏┬┬)
  Rakusamachitoge [CTV]
  2022-01-16 00:27:07 Tag
  húp đi mn =)) có bag luôn r :v
  Rakusamachitoge [CTV]
  2022-01-14 20:44:44 Tag

-MAX LEVEL + DƯ 25 ROBUX + CÓ FRUIT BAG + TỘC SKY
-ĐÃ RESET STATS SẴN RỒI NHA 
-MỌI NGƯỜI MUA XONG THÌ GIÚP MÌNH VÀO PHẦN LỊCH SỬ MUA TÀI KHOẢN NHẤN DUYỆT TIỀN GIÚP MÌNH NHA (●'◡'●)