Max level,có 2sword,người cá 600mas

Game: Blox Fruits

Người bán: Phongheo

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-28 13:31:57

Tổng lượt xem: 66 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Blox Fruit có 

người cá 600mas,shisui,saddi,dư 18m beli