Max Level , 1 legendary sword , 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: khangrabbit

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-01 14:10:15

Tổng lượt xem: 512 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 175,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level , 1 legendary sword , 15m beli