Level 50 (Prestige 3) | Có 2 Shiny Stand:

Game: Your Bizarre Adventure

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-19 20:22:01

Tổng lượt xem: 88 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Level 50 Prestige 3 (Max) - Trắng Thông Tin 100%

Có 2 Shiny Stand: MAGELLAN (PURPLE HAZE) & SILVER PRESIDENT (MR.PRESIDENT)

Fighting Style: Boxing | Còn nhiều Items và có 30k Money (Max)