Level 48k / Đang sài THOR / dư 186k spin

Game: A Hero Destiny

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 52 🤗 | 10 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-14 12:22:36

Lượt xem: 194 👁️‍🗨️

Thanh toán: 240,000đ 200,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    giá chát quá:)). Chưa rebirh mà og đòi 200k:)).ACC NÀY cỡ 50k thôi og ơi.
    Happy0401
    2022-01-26 16:28:15 Tag