Level 34 nhiều 5* và 4* acc farm exp có sale mansale

Game: All Star Tower Defense

Người bán: thanhnhancn

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-02 05:04:54

Tổng lượt xem: 227 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Acc quá ngon
  hunghung5c45
  2021-07-14 17:03:02 Tag
  acc mac qua
  Nhien123
  2021-07-12 20:37:31 Tag
  200k thhoi
  minhdndmn
  2021-07-04 17:04:13 Tag
  @Minhisnoob123 ok bạn ơi
  thanhnhancn [CTV]
  2021-07-03 13:34:16 Tag
  300k thì mua
  Minhisnoob123
  2021-07-03 12:00:02 Tag
  acc này 100k trở xuống chỉ có gate ngon ae đừng mua acc này phế vl ;/
  kyojudo
  2021-07-03 07:46:53 Tag

Có 8 5* trong đó (2 5* giống) (2 5* có level 46và 44) có 2 4*veku 3 Nami 4* đã đi 5 ải story mode