Level 1525

Game: Blox Fruits

Người bán: humanfall

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-14 23:06:51

Tổng lượt xem: 134 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level, có true triple katana...