Level 1525, super human 600, black leg...

Game: Blox Fruits

Người bán: humanfall

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-14 23:06:51

Tổng lượt xem: 231 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 280,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level, có true triple katana...