Level 1525/ có true trip katana/ có superhuman

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-09 22:20:02

Tổng lượt xem: 439 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level,Superhuman Level 528,True Trip Katana Level 404 , có Acidum Rifle , Pika AWAKENING Z , saddi level 349 , shisui level 357 , wando level 600 , haki full body , tộc người cá