King Legacy---Rumble

Game: King Legacy

Người bán: Demaciasoul

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 18:23:47

Tổng lượt xem: 133 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 100,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @minhpro123bm mai có acc tiếp nhé
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-22 19:40:14 Tag
  @zepbach um mai mua
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-22 19:39:28 Tag
  mai tui nạp cho ông50k
  zepbach
  2021-07-22 15:50:09 Tag
  ps
  zepbach
  2021-07-22 15:48:34 Tag
  Để cho tui đi
  zepbach
  2021-07-22 15:48:19 Tag
  @Demaciasoul mmmmmmm
  minhpro123bm
  2021-07-22 15:18:21 Tag
  mik đang có 100,000đ
  minhpro123bm
  2021-07-22 15:17:43 Tag
  hôm sau nha chỗ m hết thẻ rồi
  zepbach
  2021-07-22 13:44:01 Tag
  @zepbach .
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-22 11:20:35 Tag
  ok bn
  zepbach
  2021-07-22 09:41:12 Tag
  Mua xong duyệt tiền luôn dùm mình nha.
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-22 08:42:03 Tag
  @zepbach OKe Thank you.
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-22 08:41:40 Tag
  chờ tí sắp mua rồi
  zepbach
  2021-07-22 07:08:16 Tag
  @minhpro123bm tầm chiều mai nha bạn.
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 16:46:30 Tag
  @minhpro123bm ngày mai lại có thêm 1 acc nữa nhé
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 16:46:16 Tag
  co may ac v
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:10:37 Tag
  ??????????/
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:10:27 Tag
  ok
  zepbach
  2021-07-21 14:27:53 Tag
  @zepbach Oke
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 14:19:15 Tag
  trong ngày mai
  zepbach
  2021-07-21 14:08:03 Tag
  ddi mua the đã
  zepbach
  2021-07-21 14:07:12 Tag
  co that ko v
  minhpro123bm
  2021-07-21 13:08:36 Tag
  Mua xong duyệt tiền luôn giúp mình nha.
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 09:03:38 Tag
  Mua ủng hộ mình .
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 09:02:37 Tag
  Oke bạn mua đi
  Demaciasoul [CTV]
  2021-07-21 09:02:22 Tag
  ddể m acc này nha
  zepbach
  2021-07-21 07:03:53 Tag