karata v2. superhuman.tam kiếm.dragon 360mas

Game: Blox Fruits

Người bán: nguyenduong

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-12 21:17:50

Tổng lượt xem: 216 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 340,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Taothichroblox dragon kìa ba ???
  nguyenduong [CTV]
  2021-06-18 11:35:44 Tag
  co awkening ko bn
  Taothichroblox
  2021-06-18 10:08:40 Tag
  @Taothichroblox sao b
  nguyenduong [CTV]
  2021-06-15 23:22:31 Tag
  acc nay co ak j ko bn :3
  Taothichroblox
  2021-06-15 21:39:18 Tag