Human V4 (2 Red 1 Blue),DoughV2,CDK,SoulGuitar,TTK #25196

Game: Blox Fruits

Người bán: NamG2657

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2023-07-04 14:27:01

Lượt xem: 120 👁️‍🗨️

Thanh toán: 960,000đ 800,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

acc siu vip dành cho người mới

Blox Fruits
0 🗨️
Hung2009
310 👁️‍🗨️

360,000đ 300,000đ

THỨC TỈNH MINK V4 , Blizzard ...

Blox Fruits
0 🗨️
truongroblox
405 👁️‍🗨️

2,400,000đ 2,000,000đ

CÓ GOD HUMAN, CÓ VENOM, CURS...

Blox Fruits
0 🗨️
bodien072
304 👁️‍🗨️

540,000đ 450,000đ

MAX LV, LIGHT V2, CÓ TẤT CẢ M...

Blox Fruits
0 🗨️
TruongMu
248 👁️‍🗨️

600,000đ 500,000đ

30M Bounty Soul Guitar Godhuman

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
218 👁️‍🗨️

2,400,000đ 2,000,000đ