FULL LEVEL, TTK, STEPV2, STRINGV2, SPHM

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-10 12:29:45

Tổng lượt xem: 361 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  F nhiêu vậy
  Nhatnguvc
  2021-08-19 08:30:03 Tag
  @jairen0111 ko sao bạn ko ai mua thì nó vẫn ở đây mà =))
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-18 15:26:29 Tag
  khổ vãi , có 500k mà đéo nới nào bán card
  jairen0111
  2021-08-18 14:17:17 Tag

STEPV2 434 MASTERY
STRINGV2 409 MASTERY
TRIDENT 388 MASTERY
SPHM 540 MASTERY
TTK 350 MASTERY
DƯ 24M BELI
CÓ 7 HAKI COLOR VÀ 1 HAKI TRẮNG HIẾM