FULL LEVEL, TTK, MOCHI, STEPV2, SPHM

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-06 13:39:13

Tổng lượt xem: 160 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

MOCHI 331 MASTERY
TTK 361 MASTERY
DEATHSTEP 401 MASTERY
SPHM 474 MASTERY
CÓ JITTE, TRIDENT
DƯ 21M BELI

CÓ 8 HAKI COLOR