full level, ttk, darkv2, sphm

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-25 20:28:17

Lượt xem: 391 👁️‍🗨️

Thanh toán: 360,000đ 300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  ko bt sao luôn đây
  MTBAs
  2021-10-05 22:06:39 Tag
  mà nó ko cho ra đường bạn ơi
  MTBAs
  2021-10-05 22:06:03 Tag
  @MTBAs ok bạn nhó
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-10-05 20:44:57 Tag
  để tui dành cko tui đi tui mua mà 2 3 ngày mới mua được
  MTBAs
  2021-10-05 16:11:33 Tag
  @Amozonappsawhyx z mua đi bạn =
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-04 11:04:50 Tag
  acc zẻ vậy
  Amozonappsawhyx
  2021-08-04 10:30:52 Tag
  acc ngon acc ngon
  kurogane
  2021-07-28 13:07:14 Tag