full level, ttk, darkv2, sphm

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-25 20:28:17

Tổng lượt xem: 196 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Amozonappsawhyx z mua đi bạn =
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-04 11:04:50 Tag
  acc zẻ vậy
  Amozonappsawhyx
  2021-08-04 10:30:52 Tag
  acc ngon acc ngon
  kurogane
  2021-07-28 13:07:14 Tag

TTK 350 MASTERY
SPHM 373 MASTERY
DARK V2 110 MASTERY
2 HAKI COLOR