FULL LEVEL, STRINGV2, SPHM, TTK

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-26 17:06:43

Tổng lượt xem: 294 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  mik mua nha bạn
  dicuto1m2
  2021-12-21 08:02:36 Tag
  mik mua bạn
  dicuto1m2
  2021-12-21 08:02:09 Tag

STRINGV2 240 MASTERY
SPHM 346 MASTERY
TTK 403 MASTERY
KARATEV2 335 MASTERY
RENGOKU 370 MASTERY
DƯ 9M BELI

FULL HAKI