FULL LEVEL, STRINGV2, SPHM, TTK

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-26 17:06:43

Tổng lượt xem: 113 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

STRINGV2 240 MASTERY
SPHM 346 MASTERY
TTK 403 MASTERY
KARATEV2 335 MASTERY
RENGOKU 370 MASTERY
DƯ 9M BELI

FULL HAKI