FULL LEVEL, STRING V2, DEATHSTEP, SPHM

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-04 14:54:49

Tổng lượt xem: 154 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  ACIDIUM RIFLE có hết skill chưa bạn ơi
  khoa12345
  2021-08-09 10:56:12 Tag
  @khoa12345 acidium rifle chưa max bạn nhé
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-08 15:16:53 Tag
  có hết skill chưa bạn
  khoa12345
  2021-08-07 16:14:28 Tag
  ACIDIUM RIFLE max level chưa bạn
  khoa12345
  2021-08-07 16:12:50 Tag
  đợi hết 2 tuần là hết giãn cách mới mua được
  khoa12345
  2021-08-07 16:10:39 Tag
  giãn cách chán quá bạn ạ
  khoa12345
  2021-08-07 16:06:38 Tag
  uk
  khoa12345
  2021-08-07 16:05:24 Tag
  @khoa12345 thoải mái bạn nhá
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-06 20:23:34 Tag
  nhé
  khoa12345
  2021-08-06 20:02:57 Tag
  khi nào hết dịch mua thẻ r mua
  khoa12345
  2021-08-06 20:02:43 Tag

DEATHSTEP 435 MASTERY
SPHM 487 MASTERY
STRINGV2 230 MASTERY
TTK 353 MASTERY
CÓ 4 COLOR HAKI
CÓ ACIDIUM RIFLE
DƯ 15M BELI