FULL LEVEL, MOCHI, TTK, SPHM, KARATEV2

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-25 12:56:18

Tổng lượt xem: 100 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Uk
  Huy2k9
  2021-08-25 18:31:35 Tag
  @Huy2k9 hết r ông ơi
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-25 14:15:54 Tag
  Còn bao nhiêu tiền f vậy ôg
  Huy2k9
  2021-08-25 13:12:11 Tag

MOCHI 325 MASTERY
SPHM 600 MASTERY
TTK 600 MASTERY
RENGOKU 406 MASTERY
KARATEV2 343 MASTERY
CÓ 12 HAKI COLOR DƯ 25M BELI