FULL LEVEL, MOCHI, TTK, SPHM, KARATEV2

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-23 14:21:10

Tổng lượt xem: 112 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    acc ngon z de cho minh nghe
    kurogane
    2021-08-29 19:12:03 Tag

MOCHI 317 MASTERY
RENGOKU 357 MASTERY
KARATEV2 330 MASTERY
SPHM 600 MASTERY
TTK 600 MASTERY
DƯ 24M BELI

CÓ 10 HAKI COLOR (1 HAKI COLOR XỊN)