Eren 5* cân cả map, còn dư 725 gem

Game: All Star Tower Defense

Người bán: diengamingvn

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-05 12:56:53

Tổng lượt xem: 193 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 30,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
acc ngon giúp mấy bạn cân cả map bằng eren