dưới phần mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: gautrang2007

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-12 07:55:36

Tổng lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  chưa bạn ơi
  gautrang2007 [CTV]
  2021-07-12 15:14:51 Tag
  quake awaken chưa bạn nhỉ
  Dcbvhhvvy
  2021-07-12 15:11:29 Tag

acc ngon có tam kiếm 420 mas,karate 481 mas,sphm full mas,và các thứ khác