(Đọc mô tả) Dành cho mấy bạn mới chơi game #13802

Game: Blox Fruits

Người bán: HowardLee

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-07-17 15:20:50

Lượt xem: 196 👁️‍🗨️

Thanh toán: 180,000đ 150,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

Acc BF VIP Như ảnh và mô tả

Blox Fruits
0 🗨️
huydz
60 👁️‍🗨️

335,999đ 279,999đ

max lv có kiếm zoro rengoku t...

Blox Fruits
0 🗨️
dung524
668 👁️‍🗨️

300,000đ 250,000đ

ACC MAX LV FULL MELEE V2 RAND...

Blox Fruits
0 🗨️
TS_SOSAN
108 👁️‍🗨️

275,999đ 229,999đ

Max lv 600 mas sup 29m beli t...

Blox Fruits
0 🗨️
Paulrichard
164 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 32m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
Paulrichard
127 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 27m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
Paulrichard
143 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ