dabi hisoka rengoku kabuto cực hiếm,nhiều unit hiếm

Game: All Star Tower Defense

Người bán: huydz

Đánh giá nguời bán: 17 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-20 14:19:48

Lượt xem: 109 👁️‍🗨️

Thanh toán: 2,640,000đ 2,200,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.