chi tiết acc trong phần mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: nguyentranducanh

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-04-25 23:39:43

Tổng lượt xem: 147 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

acc 2300 level qua sea 3

df soul 56 triệu beli 26k frag 

melee v2 superhuman600mas deathstep 600mas sharkmankarate600mas

electricclaw 600mas dragon talon 600mas 

kiem tushita 600mas yama 600mas buddy sword 600mas spikey trident 600mas