CHI TIẾT ACC DƯỚI MÔ TẢ

Game: Blox Fruits

Người bán: gautrang2007

Đánh giá nguời bán: 29 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-15 19:01:48

Lượt xem: 140 👁️‍🗨️

Thanh toán: 720,000đ 600,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Thao1977 CÁI ĐÓ SHOP CÀI BẠN CHỈ CẦN CHỈNH NĂM SINH LÀ XÓA ĐC GMAIL NHA
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-25 09:59:26 Tag
  gmail là j vậy
  Thao1977
  2022-06-25 09:58:47 Tag
  mk mua nick rồi muốn doi gmail
  Thao1977
  2022-06-25 09:58:25 Tag
  @Thao1977 HUMAN BUDHA ĐÓ BẠN
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-25 09:57:42 Tag
  bạn ơi có trái nào v2 ko
  Thao1977
  2022-06-25 09:42:36 Tag
  @dat702502 ko bạn
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-24 13:05:45 Tag
  ******
  dat702502
  2022-06-24 12:10:05 Tag
  ******
  dat702502
  2022-06-24 12:09:56 Tag
  Có haki quan sát v2 ko
  dat702502
  2022-06-24 12:01:52 Tag
  Yoru v mấy
  dat702502
  2022-06-24 11:58:59 Tag
  @dat702502 có yoru giá này là rẻ lắm rồi đó
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-24 08:58:33 Tag
  550 đi
  dat702502
  2022-06-24 08:37:23 Tag
  Giá hơi chát
  dat702502
  2022-06-24 08:36:38 Tag
  @dat702502 ko bạn
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-23 12:50:07 Tag
  Có manga thức tỉnh ko
  dat702502
  2022-06-23 12:01:44 Tag
  @dat702502 rồi nha bạn acc như mô tả
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-23 10:43:41 Tag
  Lv Max full kinh nghiệm chưa
  dat702502
  2022-06-23 09:28:55 Tag
  @dat702502 cũng trển 50m beli thì phải
  gautrang2007 [CTV]
  2022-06-23 09:27:40 Tag
  Nhiều beli là bao nhiêu vậy
  dat702502
  2022-06-23 09:25:45 Tag