Bloxfruit Max lv, x2 Mastery

Game: Blox Fruits

Người bán: nhokpyup

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-09 10:56:07

Tổng lượt xem: 168 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    bản giảm 10% cho acc này đi được ko
    bossmikepvz
    2021-07-04 15:56:01 Tag

Acc có:
+ x2 mastery
+ haki full body
+ Super Human full skill
+ TRÁI PHẬT TỔ
+ Saddi 500 mastery