Blox Fruit - Bấm Vào Để Xem Thêm Chi Tiết

Game: Blox Fruits

Người bán: hoangcongky1133

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-04-06 09:30:17

Tổng lượt xem: 88 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 230,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level 
Super Human
TrueTripleKatana
Đã Qua Sea 3
48tr Belli
Trắng Thông Tin - 13+