bấm vào để xem thêm

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 21 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-10-02 22:36:48

Tổng lượt xem: 438 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  mốt tôi mua
  nam12345
  2021-10-29 12:22:59 Tag
  string ko mã chán v
  ldavippro
  2021-10-03 20:42:02 Tag
  mình bị chột mắt thật ;(
  ldavippro
  2021-10-03 20:41:49 Tag
  @ldavippro khổ thân bố mẹ bạn nhỉ đẻ ra thằng con khuyết tật mắt
  hieu123kkk [CTV]
  2021-10-03 20:41:16 Tag
  @ldavippro vv chắc vậy vv
  hieu123kkk [CTV]
  2021-10-03 20:40:38 Tag
  acc này phế
  ldavippro
  2021-10-03 20:34:25 Tag