bấm vào để xem thêm

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-23 21:09:44

Tổng lượt xem: 403 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @keanexe13 mua đi bạn ơi vv
  hieu123kkk [CTV]
  2021-09-04 15:36:41 Tag
  ừm rất tốt
  keanexe13
  2021-09-04 15:35:44 Tag

ACC MAX LV CÓ SPHM 571MASS,CÓ SADDI VÀ WANDO XÀI TRÁI MAGMA CÒN DƯ TẬN 20M BELI